05 hệ thống bán hàng tự động (~ 05 bước phát triển doanh nghiệp vượt bậc)

Công thức phát triển doanh nghiệp

Mọi hệ thống internet marketing, mọi chiến lược marketing, mọi chiến thuật marketing đều được đưa ra dựa trên một trong ba cách phát triển doanh nghiệp

Ba lỗ hổng trong kinh doanh

Ba lỗ hổng trong kinh doanh

Sơ đồ của chiến lược 5 bước phát triển doanh nghiệp

Sơ đồ của chiến lược 5 bước phát triển doanh nghiệp

Chuỗi sản phẩm (giá - giá trị)

Chuỗi sản phẩm (giá - giá trị)

05 hệ thống bán hàng tự động (~ 05 bước phát triển doanh nghiệp vượt bậc)

Bước #1: Thu Hút Khách Hàng Tiềm Năng Cho Doanh Nghiệp (~ Hệ thống bán hàng tự động #1: Tạo khách hàng tiềm năng)

- KPI: sự tăng trưởng danh sách email khách hàng tiềm năng (đăng ký > hủy)

- Rủi ro: sẵn sàng chịu lỗ trong 30 ngày => giáo dục khách hàng tiềm năng => sau đó đưa ra những lời chào hàng qua email và quảng cáo lại

- Tool: 1- Free Info; 2- Free đồ vật; 3- Nhận báo giá; 4- Trả lời câu hỏi; 5- Dịch vụ nhỏ

Bước #2: Bán Sản Phẩm Đầu Phễu (~ Hệ thống bán hàng tự động #2: Nâng cấp dùng thử trả phí nhỏ)

- KPI:  tạo ra người trả tiền (số người dùng thử và ở lại sau khi dùng thử)

- Rủi ro:  phải đạt được điểm hòa vốn trong khoảng 35 – 40 ngày (vì phải cho dùng thử trong 7 ngày và cung cấp tài liệu như thành viên chính thức)

- Tool: 1- Dùng thử trả phí; 2- Phụ kiện nhỏ; 3- Dịch vụ nhỏ; 4- Một phần sp chính; 5- Sp giá thấp có liên quan;

Bước #3: Bán Sản Phẩm Chủ Lực  (~ Hệ thống bán hàng tự động #3: Thu hút khách hàng tiềm năng bằng giá trị)

- KPI: sự hào hứng và trải nghiệm của họ

- Rủi ro: hoàn vốn trong khoảng 25 – 30 ngày

- Tool: 1- Lời hứa; 2- Niềm tin; 3- Bằng chứng; 4- Chào hàng thuyết phục; 5- Call to action

Bước #4: Bán Sản Phẩm Cuối Phễu  (~ Hệ thống bán hàng tự động #4: Tăng doanh thu & Nhắm lại đối tượng)

- KPI: tối đa ROI

- Rủi ro: đạt được điểm hòa vốn sau khoảng 3 – 5 ngày

- Tool:1- Upsell; 2- Combo; 3- High End; 4- Trả tiền định kỳ; 5- Chủng loại khác;

Bước #5: Kết Nối & Bán Lại (~ Hệ thống bán hàng tự động #5: Tăng doanh thu nhờ đội ngũ sale )

- KPI: số lượng cuộc hội thoại (điền form, email, telesale) và tỷ lệ chuyển đổi 

- Rủi ro: hoàn vốn trong vòng 7 ngày (vì có đội ngũ bán hàng gọi điện, giao tiếp trực tiếp)

- Tool: 1- Exit offer; 2- Retarheting; 3- Liên tục giao tiếp; 4- Chăm sóc tự động; 5- Mở rộng sản phẩm;

 


Tiêu đề ...
Nội dung ...