Tóm tắt sách "Leadership Brand - Thương hiệu lãnh đạo" - Dave Ulrich - 2007

Tóm tắt sách "Leadership Brand - Thương hiệu lãnh đạo" - Dave Ulrich - 2007

Sách "Leadership Brand - Thương hiệu lãnh đạo" - Dave Ulrich - 2007

Tóm tắt:

  • Dave Ulrich (1953, Mỹ): là “cha đẻ” của lĩnh vực quản trị nhân sự hiện đại
  • Thương hiệu lãnh đạo của một tổ chức là một bức tranh được quan sát bởi góc nhìn 720 độ (360 độ được quan sát từ bên trong nội bộ tổ chức, và 360 độ được quan sát từ bên ngoài tổ chức). Đội ngũ của tổ chức (bao gồm tất cả các cấp lãnh đạo và nhân viên) cần phải  có tư tưởng & hành động nhất quán (đi từ giá trị cho khách hàng tới hành vi của tổ chức), sao cho quan sát từ 720 độ thì đều thấy một hình ảnh nhất quán, đó chính là thương hiệu lãnh đạo, hay còn gọi là tài sản vô hình của một tổ chức (nó không phải là thương hiệu công ty, thương hiệu sản phẩm, văn hóa doanh nghiệp ...)
  • Thang đo THLĐ đặc biệt hữu ích cho ban đào tạo nội bộ, giúp có một lộ trình và mô hình rõ ràng cho việc xây dựng các cấp độ lãnh đạo, nhân viên kế nhiệm các cấp, giúp phát triển đội ngũ kế nhiệm và làm phong phú thương hiệu/phong cách lãnh đạo, thay vì chỉ tập trung vào một vài cá nhân ngôi sao cụ thể.

Thực hiện:

  1. Tuyên bố thương hiệu cá nhân;
  2. Tuyên bố thương hiệu lãnh đạo;
  3. Theo dõi kết quả nhận diện (trong & ngoài);
  4. Thực hiện & phát triển công việc các cấp theo đúng giai đoạn cơ cấu của mình;

Tạm thời xây dựng xong con đường thương liệu lãnh đạo, là con đường rộng thênh thang và nối thẳng tắp tới sứ mệnh. Trên con đường này, sẽ sớm xuất hiện những con người mới với những nhận diện, tư tưởng và hành động nhất quán, họ mang tên là: khách hàng, đội ngũ nhân sự kế nhiệm các cấp, các nhà đầu tư ... Sẽ tràn ngập cờ hoa và tiếng hát hò reo vang khắp nơi trên con đường này!


Tiêu đề ...
Nội dung ...