Tóm tắt sách "The sale bible - Kinh thánh về nghệ thuật bán hàng" - Jeffrey Gitomer - 2008

A. MỤC TIÊU SAU KHI ĐỌC CUỐN SÁCH NÀY

1. Giới thiệu

 • Tài liệu này là bản tóm tắt nội dung cuốn sách “The Sale Bible” – Kinh thánh về nghệ thuật bán hàng của Jeffrey Gitomer - 2008.
 • Tuy nhiên tài liệu này được viết theo một cách hiểu riêng.

2. Mục tiêu

 • Giúp người đọc có kỹ năng giới thiệu sản phẩm – dịch vụ một cách nhanh chóng nhất (30-60s) tới đúng đối tượng khách hàng tiềm năng, và sau đó là cách đàm phán & chốt giao dịch bán hàng nhanh chóng, đồng thời chăm sóc - duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng một cách bền vững.

3. Đối tượng có thể áp dụng

 • Tất cả mọi người. Phương pháp trong cuốn sách không chỉ áp dụng để giúp nhân viên kinh doanh bán hàng, mà còn có thể áp dụng cho tất cả mọi người - để có kỹ năng đàm phán, thấu hiểu tâm lý người nghe, và chốt lại điều mình mong muốn một cách thành công tốt đẹp …

 

B. KẾT LUẬN – 08 ĐIỂM MẤU CHỐT CẦN THỰC HIỆN

 • Nắm vững nguyên tắc thành công và thất bại trong bán hàng 
 • Chuẩn bị công cụ để ngăn sự phản đối 
 • Xây dựng mạng lưới bán hàng 
 • Lọc lấy danh sách khách hàng tiềm năng 
 • Giúp khách hàng tiềm năng mua hàng
 • Theo đuổi đơn hàng 
 • Chốt đơn hàng 
 • Dịch vụ khách hàng

Tiêu đề ...
Nội dung ...