Tóm tắt sách "The speed of thought - Tốc độ tư duy" - Bill Gates - 1999

A. MỤC TIÊU SAU KHI ĐỌC CUỐN SÁCH NÀY

1. Giới thiệu

 • Tài liệu này là bản tóm tắt nội dung cuốn sách “The Speed of Thought” – Tốc độ tư duy của Bill Gate. 
 • Tuy nhiên tài liệu này được viết theo một cách hiểu riêng.

2. Mục tiêu

 • Giúp hiểu về cách thức tư duy của Bill Gate, một người có tư duy và sức mạnh cạnh tranh trong kinh doanh đạt tới mức đỉnh cao, khó ai có thể vượt qua.

3. Đối tượng có thể áp dụng

 • Đối với tổ chức và các cấp quản lý: giúp hiểu được cách thức vận hành thông tin, nó quan trọng giống như mạch máu nuôi sống cơ thể, đồng thời cũng giống như các hệ thống thần kinh để toàn bộ cơ thể liền mạch và phản ứng, giúp vận hành cơ thể 1 cách vô thức.
 • Đối với cá nhân: giúp hiểu về cách tư duy đơn giản hóa tối đa tất cả các nguồn lực bên ngoài (nhân viên, tổ chức, khách hàng, đối tác …), và biến chúng thành một phần không tách rời của bản thân, nó tự vận hành nhanh chóng giống như một bộ phận trên cơ thể của mình vậy, ta đi đâu nó sẽ theo đó, ta nghĩ gì nó sẽ làm theo, ta có vấn đề gì nó tự phản xạ và chữa lành.

4. Tinh giản tối đa: kiến tạo một tổ chức hoạt động không ma sát và không biên giới

 • Để vận hành một tổ chức một cách hiệu quả nhất, cần phải biến mọi thứ phức tạp trở thành đơn giản, tới mức mà nó gần như không còn gì, gần như không còn bất kỳ lực cản nào – gọi là hoạt động không ma sát (friction-free), cho dù ở trong hay ngoài ranh giới chính thức của tổ chức (nhân viên, khách hàng, đối tác, tư vấn …) - gọi là vận hành không biên giới.
 • Để làm được điều này, thì cần phải sử dụng tới hệ thống thần kinh kỹ thuật số: truyền thông tin và tự phản xạ với tốc độ ánh sáng, đồng thời còn ưu việt hơn nữa dựa vào trí tuệ nhân tạo để có thể tự dự đoán tương lai và tự đề xuất phản xạ tốt nhất có thể.

 

B. KẾT LUẬN – 04 ĐIỂM MẤU CHỐT CẦN THỰC HIỆN

04 bước xây dựng một tổ chức hoạt động không ma sát & không biên giới

 • Số hóa tất cả thông tin có thể được (kiến tạo một văn phòng không giấy tờ)
 • Thực hiện data mining (khai thác mỏ dữ liệu) tất cả dữ liệu đã được số hóa. Sử dụng AI (trí tuệ nhân tạo) để biến chuyển thông tin từ dạng tĩnh thành dạng động. Trong đó, tập trung biến tin xấu thành cơ hội, từ đó tạo ra “Bản đồ cơ hội”. Tất cả đêu phải dựa vào dữ kiện.
 • Quản trị tri thức - Gia tăng chỉ số thông minh cho tất cả mọi người có liên quan trong công việc, cho dù ở trong hay ngoài ranh giới chính thức của công ty, bằng cách: chia sẻ kiến thức hiện đại và tri thức tích lũy. Biến vai trò mọi người từ một “đinh ốc” (làm việc máy móc) trở thành “tri thức” (làm việc tư duy).
 • Quản trị tri thức - Lưu chuyển thông tin, tự động đưa “Bản đồ cơ hội” đến đúng người cần dùng để họ có thể hành động thật nhanh. Xây dựng quy trình lưu chuyển theo nguyên tắc: sử dụng số người ít nhất và số lần chuyển giao ít nhất.

Tiêu đề ...
Nội dung ...