21 Ngày chuyển hóa thân tâm - Thay đổi cuộc đời

☘️ Nội dung chương trình nhằm giúp cho thành viên Nhà 4T cùng nhau hoàn thành xây dựng ngôi nhà 4T khang trang thịnh vượng. Gồm có 4T: Thân - Tâm - Trí - Tiền.

👉 Điền form đăng ký học viên

https://forms.gle/xRipENC7stJeubUU8 

Khóa K03 "21 Ngày chuyển hóa thân tâm - Thay đổi cuộc đời" - Khai giảng 03/06/2024

👉 Điền form đăng ký học viên

https://forms.gle/xRipENC7stJeubUU8 

Khóa K02 "21 Ngày chuyển hóa thân tâm - Thay đổi cuộc đời" - Khai giảng 06/05/2024

Khóa K01 "21 Ngày chuyển hóa thân tâm - Thay đổi cuộc đời" - Khai giảng 08/04/2024