DỰ ÁN

"Cùng nhau đọc sách - Mách nhau thành công" 

5h sáng thứ 7 hàng tuần

☘️ Sứ mệnh: nâng cao trí tuệ Việt Nam thông qua đọc sách!

☘️Hoạt động: 5h sáng thứ 7 hàng tuần cùng nhau ứng dụng 1 cuốn sách vào đời sống!