Cộng đồng Cây tri thức IT

☘️ Sứ mệnh: kết nối các chuyên gia IT vào hệ sinh thái, cùng nhau ứng dụng IT vào doanh nghiệp & xã hội, thúc đẩy sự phát triển & hoạt động không biên giới – không ma sát!

Cộng đồng Cây tri thức IT (kết nối chuyên gia ngành IT)